Spermabanka byla založena v 2009 a její vznik byl podložen mnohaletými zkušenostmi nejen v oblasti vyšetřování a konzervace semene psů, ale obecně reprodukce zvířat i člověka. Při své práci používáme nejen postupy spermatoanalýzy a konzervace spermií psa dle nejmodernějších světových poznatků, které jsme sami ověřili během našeho několikaletého výzkumu, ale také námi vyvinuté a patentované metody.


Chovatelé a jejich psi mají u nás zajištěn maximální klid a soukromí během odběru semene, protože běžný provoz veterinární ordinace se časově nekryje s provozem psí spermabanky. Ordinace je umístěna v klidném okrajové části Brna kousek od lesa a nabízí dostatek parkovacích stání ve své těsné blízkosti.


Najdete nás mezi Reprovets na stránkách European Veterinary Society for Small Animal Reproduction.


MVDr. Petra Přinosilová, Ph.D.


Co nabízíme:

 • kompletní vyšetření semene psa a vystavení certifikátu o kvalitě
 • výrobu chlazených dávek čerstvého semene
 • kryokonzervaci (zmrazování) semene psa
 • odběr a konzervace nadvarletních spermií i po smrti zvířete
 • uskladnění zmrazeného semene v naší psí spermobance v tekutém dusíku při -196°C
 • ve spolupráci s VFU zajisťujeme nitroděložní inseminaci (jak chirurgickou, tak neinvazivní transcervikální cestou pomocí endoskopu).

Výhody používání inseminačních dávek v plemenitbě:

 • možnost uchovat fertilizační schopnost spermií po delší dobu
 • zamrazené semeno lze skladovat neomezeně dlouho a použít i po smrti dárce
 • snížení rizika transferu pohlavně přenosných nemocí
 • možnost získat genetický materiál samců z celého světa bez nutnosti přepravy zvířat
 • deponování semene o zkontrolované kvalitě spermií
 • z jednoho odběru semene lze získat více inseminačních dávek
 • možnost inseminace zvířat, která by se ze zdravotních důvodů nemohla reprodukovat
 • semeno lze získat i z několik hodin mrtvého zvířete