Ceník produktů a služeb:

odběr, vyšetření semene a vystavení certifikátu o jeho kvalitě 1500 Kč
příprava chlazené inseminační dávky včetně odběru a vyšetření semene 3000 Kč
cena transportního boxu pro chlazené dávky semene 600 Kč
zamrazení semene (cena za jeden odběr bez ohledu na počet zamrazených dávek ze získaného ejakulátu. Zahrnuje vyšetření a zpracování ejakulátu a posouzení kvality rozmrazeného vzorku semene včetně kontroly mikrobiální čistoty dávek) 7000 Kč
skladování 1 zmrazené inseminační dávky v tekutém dusíku po dobu 1 roku 300 - 500 Kč
cena prázdného nevratného transportního kontejneru typu "CRYODRUM"  pro zmrazené dávky semene 3800 Kč
pronájem vratného transportního kontejneru pro zmrazené dávky semene 1000 Kč / 14 dní
cena za naplnění transportního kontejneru tekutým dusíkem 400 Kč
vystavení dokumentů pro export semene do zemí mimo Austrálii 700 – 1000 Kč
vystavení dokumentů pro export semene do Austrálie (zahrnuje vystavení jednoho veterinárního zdravotního certifikátu, poplatky veterinární správě a e-mailovou a telefonickou komunikaci) 2100 Kč
výdej semene ze spermabanky 200 Kč
příjem importovaného semene do spermobanky 500 – 1000 Kč
asistence při intrauterinní inseminaci zmrazeným semenem (rozmrazení dávky a posouzení její kvality) 1000 Kč

Ceny jsou smluvní