Použití chlazeného semene


Výhody oproti zmrazenému semeni psa

 • menší poškození spermií než při použití zmrazování (fertilizační schopnost a délka přežití se blíží hodnotám čerstvého semene)
 • levnější doprava
 • levnější výroba dávky
 • dávky lze úspěšně inseminovat vaginálně, což je metoda, která nevyžaduje zvláštní postupy ani medikaci a lze ji snadno opakovat

Nevýhody oproti mrazenému semeni psa 

 • semeno nelze skladovat dlouhodobě
 • nutný rychlý přesun semene při teplotě cca 5 až 10°C a následná inseminace (ideálně do 5 dnů od vyhotovení dávky)

Jak připravujeme chlazené inseminační dávky semene psa

 1. Semeno je odebíráno metodou manuální masturbace, bezbolestně a bez jakékoli medikamentózní intervence.
 2. Přítomnost hárajícící feny u odběru je výhodou, není však nutně vyžadována.
 3. Během cca 1h je připravena zchlazená dávka, kterou lze dále transportovat. Pro transport nabízíme speciální boxy se zásobníky ledu, které udrží vnitřní konstantní teplotu (5 až 10°C) po dobu až 45 hodin. Toto platí v případě, že okolní teplota nepřevyšuje 25°C. Pokud ano, doba udržení konstantní teploty se zkracuje.
 4. Z jednoho odběru semene jsou pro jednu fenu připraveny 2 dávky pro opakovanou inseminaci.
 5. Dávku lze inseminovat intravaginálně.
 6. Fena musí být k inseminaci správně načasovaná, doporučujeme terminování krytí pomocí progesteronového testu.

Co byste měli vědět o vývozu chlazeného semene psa z ČR do zahraničí

 • Je potřeba zjistit podmínky dovozu semene z ČR do dané země (Státní veterinární správa dané země).
 • Je-li vyžadováno serologické vyšetření psa na brucelózu, je potřeba zjistit jaké testy daná země požaduje.
 • Je potřeba zajistit transport inseminační dávky u transportní společnosti.
 • Potřebné dokumenty spojené s transportem semene vyhotovíme.
 • Rozměry polystyrenového transportního boxu pro chlazené inseminační dávky: 29,5 x 29,5 x 18,5cm, váha 1,4kg.

Co byste měli vědět o dovozu chlazeného semene psa do ČR

 • Požadavky jsou kladeny pouze na dovoz semene z třetích zemí, v rámci EU je to bez problémů.