Kryokonzervace (zmrazování) semene


Jak připravujeme zmrazené dávky semene psa

 1. Semeno je odebíráno metodou manuální masturbace, bezbolestně a bez jakékoli medikamentózní intervence.
 2. Přítomnost hárající feny odběru je výhodou, není však nutně vyžadována.
 3. Po odběru semene je vyšetřena jeho kvalita a určen počet inseminačních dávek.
 4. Inseminační dávku tvoří obyčejně dvě pejety (plastové dutinky) o objemu 0,5ml.
 5. Kvalita dávek je otestována rozmrazením kontrolní pejety.
 6. Inseminační dávky jsou skladovány v tekutém dusíku do doby aplikace či transportu, dle Vašeho přání.
 7. Pro transport nabízíme, kromě tradičních vratných dewarových nádob, kontejner "Cryodrum" pro jednosměrný transport semene - není nutno jej vracet, neplatíte tedy zpětné zaslání prázdného kontejneru, a také jeho váha je nižší než váha běžných transportních kontejnerů na tekutý dusík. Nicméně riziko jeho poškození během cesty je vyšší než u vratného kontejneru!
 8. Inseminace zmrazeným semenem by měla být provedena do dělohy feny pro zajištění vyššího procenta zabřeznutí. Intrauterinní inseminace vyžaduje speciální přístup; lze využít endoskop či skandinávský katetr pro transcervikální přístup do dělohy, nebo chirurgický přístup.
 9. Doba fertilizační schopnosti rozmrazeného semene je výrazně kratší než u čerstvého semene.
 10. Inseminace musí být načasována přesně na dobu, kdy jsou vajíčka feny zralá a připravena k oplození.
 11. Nejpřesnější stanovení optimální doby inseminace je pomocí progesteronového testu.

Co byste měli vědět o vývozu zmrazeného semene psa do zahraničí

 • Je nutné zjistit podmínky dovozu semene z ČR do dané země (na Státní veterinární správě dané země).
 • Je-li požadováno serologické vyšetření na brucelózu, je potřeba zjistit jaké testy daná země vyžaduje, pes musí být otestován v krátké době před či po odběru semene.
 • Potřebné dokumenty spojené s transportem semene vyhotovíme.
 • Rozměry transportních kontejnerů:
  • MVE SC4/2V: průměr 39 cm, výška 60 cm, váha plného kontejneru 14,8 kg, prázdného 9,6 kg, výdrž 13 dnů.
  • MVE SC4/3V: průměr 39 cm, výška 60 cm, váha plného kontejneru 14,8 kg, prázdného 10 kg, výdrž 21 dnů.
  • jednorázový CRYODRUM: průměr 32cm, výška 35cm, váha plného kontejneru 4,5kg, výdrž 4 dny.
 • Poskytované kontejnery na tekutý dusík jsou "Dry shipper, non hazardous, not restricted acc. to IATA special Provision A152".

Co byste měli vědět o dovozu zmrazeného semene psa do ČR

 • Je potřeba splnit požadavky Státní veterinární správy ČR pro import semene ze zahraničí. (www.svscr.cz). Při dovozu semene ze třetích zemí je nutné min. 15 dní přede dnem předpokládaného dovozu podat na SVS ČR žádost o sdělení dovozních podmínek. Potřebné informace rádi poskytneme.