ŽÁDOST O VÝDEJ ZMRAZENÉHO SEMENE PRO EXPORT

Kolik export semene stojí?

CO SI MUSÍTE PŘIPRAVIT A ZAJISTIT PŘED PODÁNÍM ŽÁDOSTI